Thai – ไทย

ส่วนนี้ของเว็บไซต์ได้รับการแปลเป็นภาษาของนักเรียนส่วนใหญ่ของเราโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งที่เรานำเสนอที่ Sherborne International แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ

หน้าอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้สามารถแปลโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น Google Translate แต่โปรดทราบว่าคุณภาพการแปลอาจไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป

Sherborne International School

เรานำเสนอหลักสูตรชั้นนำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

โรงเรียนนานาชาติของเราตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ Sherborne ที่สวยงามและปลอดภัย และเรานำเสนอ:

 • การเรียนการสอนคุณภาพสูงแก่นักเรียนชาย-หญิงหลายสัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 8-17 ปี
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก (สูงสุด 8 คน) ทำให้สามารถให้การดูแลนักเรียนแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง
 • ครู-อาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูในสาขาภาษาอังกฤษและในวิชาเฉพาะทาง
 • ชุมชนที่ให้การสนับสนุน ปลอดภัย และให้การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ในหอพักของเรา
 • สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศเพื่อการกีฬา ดนตรี และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sherborne School อันเก่าแก่
 • การให้บริการที่ได้รับการตัดสินว่าอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” ในทุกประเภทในการตรวจสอบ ISI ครั้งล่าสุดของเรา

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้คุณภาพสูงที่หาจากที่อื่นไม่ได้ ให้นักเรียนจากนานาประเทศได้รับประสบการณ์ด้านวิชาการ วัฒนธรรมและการให้การดูแลคุณภาพสูงตั้งแต่ปี 1977

หลักสูตรของเรา

เราให้บริการหลักสูตรต่อไปนี้:

 • Juniors – นักเรียนเรียนในหลักสูตรอย่างอิสระโดยอิงตามโปรแกรม “Common Entrance” ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะเรียนวิชาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาสมัยใหม่ ศิลปะและการละคร ก่อนที่จะเลือกวิชาสำหรับการสอบ GCSE/ IGCSE
 • GCSE / IGCSE – หลักสูตรหนึ่งปีหรือสองปี หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกหนึ่งหรือสองวิชาจากวิชาการศึกษาธุรกิจ ภาษาสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และศิลปะ หลักสูตรนี้รับนักเรียนเข้าศึกษาในเดือนกันยายน มกราคม หรือเมษายน
 • Pre-Sixth Form – หลักสูตรที่ไม่มีการสอบนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ได้รับข้อเสนอให้เข้าเรียนระดับ Sixth Form แล้ว หรืออยู่ในระหว่างการสมัครเข้าเรียนในระดับดังกล่าว หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทางวิชาการเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับ Sixth Form ได้ดีขึ้น หลักสูตรนี้อาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองเทอม โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมหรือเมษายน
 • Summer course – หลักสูตรการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนของเราเหมาะสำหรับนักเรียนจากนานาประเทศที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ หรือเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตร GCSE, IGCSE, A Level หรือ IB โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทอันสวยงามของประเทศอังกฤษ และมีตัวเลือกกีฬา กิจกรรม และการไปทัศนศึกษาที่หลากหลายให้นักเรียนทำ
 • Spring course – หลักสูตรภาคฤดูใบไม้ผลิเป็นหลักสูตรเร่งรัดเพื่อทบทวน GCSE และ IGCSE เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ GCSE และ IGCSE หรือต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของตน

ชีวิตในโรงเรียน

นักเรียนอาศัยอยู่ในหอพักของเรา ซึ่งนักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่หอพักเต็มเวลาของเรา อัตราส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียนที่สูงทำให้เราสามารถดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด และให้เราสามารถนำเสนอกิจกรรมแก่นักเรียนได้มากมาย เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมและมีความสุขอยู่เสมอในช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์

นักเรียนสามารถเข้าใช้อุปกรณ์กีฬาชั้นเลิศที่ Sherborne School และมีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาในสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย

อาหารทั้งหมดมีให้บริการในห้องอาหารของเรา และมีเสียงจากนักเรียนบ่อยครั้งว่าอาหารอร่อยมาก!

ความคิดเห็นจากนักเรียนของเรา

“โรงเรียนนี้เปลี่ยนชีวิตของผมในทุก ๆ ด้านไปตลอดกาล ทั้งด้านวิชาการ สังคม และกีฬา ผมยังได้เจอเพื่อนแท้ที่ดีที่สุด” (Vil)

“คุณครูของฉันยังยอดเยี่ยมมาก พวกเขาใจดี และหากฉันมีคำถาม พวกเขาจะอธิบายจนกว่าฉันจะเข้าใจ” (Sayata)

“โรงเรียนนี้สำหรับผม หากคุณอยากส่งลูกหลานของคุณมาพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้ส่งเขามาที่นี่” (Fedor)

“ตั้งแต่ที่ฉันมาถึง ฉันพบเพื่อนใหม่มากมายที่มาจากหลายประเทศ เช่นรัสเซีย ฮ่องกง เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จีน เป็นต้น” (Apichaya)

ชั้นเรียนที่นี่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง อาจารย์มีความรู้กว้างขวาง และฉันได้เรียนรู้มากมายจากพวกเขา(Diheng)

ผู้ตรวจสอบโรงเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับเราอย่างไร

Sherborne International ได้รับคะแนนสูงสุดคือ “ยอดเยี่ยม” ในทั้งเก้าประเภทในการตรวจสอบครั้งล่าสุดโดย Independent Schools Inspectorate (ISI)

โดยรายงานฉบับเต็มรวมถึงความคิดเห็นต่อไปนี้:

“นักเรียนส่วนใหญ่มีภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนเป็นอย่างมาก”

“โรงเรียนใช้แนวทางที่เข้มงวดอย่างยิ่งในด้านสวัสดิภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย และมีมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม”

“เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนรู้จักนักเรียนที่ตนให้การดูแลเป็นอย่างดี และเข้าใจความต้องการด้านสังคมและวิชาการของนักเรียน”

“ทีมผู้นำระดับสูงมีทิศทางที่แข็งแกร่ง ซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญของนักเรียนในผลการสอบของรัฐ การดูแลนักเรียนอย่างดีเยี่ยม และการบรรลุเป้าหมายและภาพลักษณ์ของโรงเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จ”

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ แต่สามารถแปลโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติเช่น Google Translate)

Contact us with any questions or for more information.
Subscribe for latest news and information. Your details will be safeguarded as per our Privacy Notice.


© Sherborne International 2021